Ervaren detectives: onze SV-aanpak

Tijdens een eerste kennismakingsgesprek legt u uw vraag zo precies mogelijk aan ons voor. We gaan het gerechtvaardigd belang van uw aanvraag na, analyseren de relevantie en wettelijkheid, en bekijken de mogelijkheden van het onderzoek. Vervolgens definiëren we de modus operandi op maat van de opdracht: de nodige mankracht, technische middelen en het budget.

Tijdens het onderzoek houden de detectives u op de hoogte van de evolutie, eventueel met tussentijdse constateringen die gepaard gaan met passende raad over de vervolgaanpak. Bij het beëindigen van de opdracht overhandigen we u een gedetailleerd eindrapport met het bewijsmateriaal, advies over uw volgende stappen inclusief!

Wet- en regelgeving voor detectives

Om het beroep van privédetective te mogen uitvoeren binnen alle wettelijke en deontologische kaders, is elke detective verplicht een vergunning te hebben en zijn licentienummer te vermelden op elk document. De detectives van SV Investigations zijn erkend in België en Nederland wat betekent dat wij in beide landen rechtsgeldige onderzoeken mogen voeren en aan alle streng gecontroleerde normen beantwoorden. Onderzoeken in andere landen gebeuren via strikt gekozen lokale privédetectives die voldoen aan de plaatselijke wet- en regelgeving. Alleen zo is het volledige dossier 100% rechtsgeldig.

Vergunningen