Detectivebureau met vergunning in België en Nederland

Natuurlijk wilt u weten met wie u in zee gaat voor u een onderzoek uitbesteedt. Logisch, want meestal gaat het over strikt confidentiële zaken of uiterst discrete onderwerpen. Omdat alle onderzoeken binnen de geldende wetten en regelgeving gevoerd moeten worden, dient elk detectivebureau de juiste vergunningen te hebben. Alleen dan is het verzamelde bewijsmateriaal rechtsgeldig.

De detectives van SV Investigations zijn zowel in België als Nederland persoonlijk erkend, respectievelijk door de FOD Binnenlandse Zaken en het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Licentienummers Sophie Vanslambrouck: 14.1720.05 (BE) – POB 1375 (NL)
Licentienummers Joost Blondiau: 14.1916.07 (BE) – POB 1635 (NL)

Keurmerk

Sinds 2016 beschikken wij als eerste én enige detectivebureau in België over het BPOB Keurmerk van de Stichting N’Lloyd. Daarmee voldoen we aan strenge eisen i.v.m. veiligheid, permanente educatie en gegevensbescherming. Ieders privacy voor de volle 100% waarborgen, is voor ons in elke zaak immers van primordiaal belang. Met onze kennis als DPO houden we strikt vast aan de wetgeving rond GDPR, alsook compliance.

Contacteer ons