overzicht

Verzekeringsfraude bestrijden

Wilt u als verzekeraar enkel nog geld uitkeren aan gedupeerden die oprecht zijn? Wilt u verzekeringsfraudeurs aanpakken zodat de verzekeringspremies voor eerlijke cliënten laag kunnen blijven? Door doordacht te handelen kunt u verzekeringsfraude een stapje voor zijn.

Zowel bij het ondertekenen van een contract als in de loop van een overeenkomst kan er immers fraude plaatsvinden. Als recherchebureau helpen wij u de ware toedracht van een dossier te achterhalen en te bewijzen dat het weldegelijk om verzekeringsfraude gaat.

Ons recherchebureau richt zich op waarheidsvinding en verifieert of de verzekerde waarheidsgetrouw handelt. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie waarmee u a.d.h.v. polisvoorwaarden een duidelijke conclusie kunt trekken: de verzekerde heeft correct gedeclareerd of de verzekerde fraudeert. In dit laatste geval kunt u met de bewijzen officieel klacht indienen.

Meer weten over het opsporen van verzekeringsfraude? Contacteer ons met uw vraag.

Neem contact met ons op Bel ons