overzicht

Optimaal compliance management in uw bedrijf

Als bedrijf of organisatie dient u te voldoen aan tal van regels die door overheden, normeringsinstituten of commissies zijn opgelegd. Op het moment dat u door één van deze instanties gecontroleerd wordt, moet u kunnen aantonen dat u opereert volgens die vigerende wet- en regelgeving. Goed compliance management is essentieel om uw wettelijke verplichtingen en de naleving ervan duidelijk in kaart te brengen. Zo beschermt u het bedrijf én het management tegen risico’s van o.a. witwaspraktijken, corruptie en fraude.

Wat wordt er concreet van u verwacht?

  • Ethische en wettelijke verplichtingen naleven
  • Risico’s voor bedrijven in kaart brengen
  • Risico’s voor bedrijven aanpakken a.d.h.v. due diligence
  • Compliance programma implementeren i.v.m. zakelijke partners
  • Evaluatieprocedures opzetten van derden m.b.t. corruptie

Via een compliance audit kunt u als bedrijf of organisatie preventief nagaan of u voldoet aan allerlei nieuwe regelgevingen. Bovendien komt u zo belangrijke achtergrondinformatie te weten over uw zakenpartners. Ook zij moeten namelijk aan deze regelgevingen voldoen. Indien niet, loopt uw bedrijf het risico aansprakelijk gesteld te worden voor bv. omkoping door derden.

In de praktijk zien we dat compliance management bij heel wat organisaties te beperkt of slechts eenmalig wordt uitgevoerd. Om continu aan de (deontologische) wetgeving te voldoen, is het dan ook aangeraden afgebakende processen te implementeren en regelmatig een compliance audit te voorzien. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn.

Contacteer ons voor meer informatie.

Neem contact met ons op Bel ons