overzicht

Bedrijfsfraude onder de loep nemen

Ontdekt u tegenstrijdigheden in de administratie of keren er telkens opvallende zaken terug in de cijfers? Twijfelt u aan de verklaring van uw werknemer of zakenrelatie? Wij helpen u de onregelmatigheden in kaart te brengen en bedrijfsfraude schaakmat te zetten.

Wanneer u signalen van bedrijfsfraude opmerkt, is het noodzakelijk om ze consequent, doortastend en met de nodige voorzichtigheid aan te pakken. Wij analyseren documenten, zoeken verbanden en interviewen, indien nodig, alle betrokken partijen. Van een onderzoek naar diefstal tot de controle van ziekteverzuim, na ons onderzoek leggen wij concrete feiten en harde bewijzen op tafel.

Neem gerust contact met ons op om bedrijfsfraude aan te pakken!

Voorbeelden bedrijfsfraude:

  • Onjuiste arbeidsprestaties werknemer, verkoper of vertegenwoordiger
  • Diefstal of privégebruik van bedrijfsmiddelen
  • Declaratie van te veel of niet-gemaakt kosten
  • Facturatie van te veel of niet-gemaakte kosten
  • Ziekteverzuim
  • Oneerlijke concurrentie of niet naleven concurrentiebeding
  • Contractbreuk