Middelen en Methoden

Hoe gaan wij te werk?

Om bij elke aanvraag de totale vertrouwelijkheid te garanderen werken wij enkel op afspraak. Geen enkele opdracht kan worden aanvaard enkel en alleen op basis van een telefonische vraag.

Nadat u contact hebt opgenomen met ons, telefonisch of via onze website, leggen wij zo snel mogelijk een afspraak met u vast. Dit kan in één van onze 4 kantoren of op locatie naar keuze. In sommige gevallen is het niet raadzaam bij u op het bedrijf/thuis af te spreken.

Tijdens het eerste gesprek kan de klant ons zijn vraag gepreciseerd uitleggen. In dit stadium wordt de wettelijkheid van de aanvraag nagegaan. Het is de bedoeling dat u tijdens dit kennismakingsgesprek over zoveel mogelijk informatie beschikt zoals bvb.: foto's van de betrokken perso(o)n(en), voertuig(en) en nummerpla(a)t(en), nuttige adressen, etc.

Samen met u bekijken wij dan de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek. Vervolgens wordt de modus-operandi gedefinieerd: de nodige mankracht, technische middelen en het budget, op maat van de opdracht. 

Tevens dient er een wettelijk verplichte overeenkomst te worden opgesteld en ondertekend overeenkomstig de wet van 19 juli 1991.

Tijdens het onderzoek houden wij onze klant steeds op de hoogte van de evolutie van zijn opdracht. Op vraag van de klant kunnen er tussentijdse rapporten worden opgesteld.

Een gedetailleerd eindrapport wordt opgemaakt bij het beëindigen van de opdracht met een overzicht van de uitgevoerde acties, kosten en honoraria en tevens de eventuele verkregen bewijsstukken.

De privédetective beslist autonoom welke middelen en methoden er zullen worden aangewend in het kader van de uitvoering van de opdracht, met uitsluiting van deze die ingaan tegen de wetten in het algemeen, en in het bijzonder tegen de Artikels 5, 6, 7 en 14 van de Wet van 19 juli 1991.

Ons bedrijf stelt een gemengd team van vergunde nationale detectives ter beschikking die ervaren, betrouwbaar en snel mobiliseerbaar zijn.

Wij bezitten een perfecte beheersing van het Nederlands, Frans en Engels die een nationale en internationale inzet toelaat. Tevens hebben wij een perfecte kennis van de werking van de rechtbanken en van de vigerende wetgeving, van de structuur en werking van vennootschappen.

Onze detectives hebben ervaring opgebouwd gedurende vele jaren die ons toelaat om op correcte wijze te reageren op nieuwe en onvoorziene situaties.


Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie

SV Investigations


Head Office:
Ninoofsesteenweg 107
1755 Gooik
Belgium

Branch Offices:
Diegem (Brussels Airport)
Waterloo
Wavre

GSM:  +32 478 240 030
  +32 475 205 994
E-mail: