Bedrijven

Tijdens het ondernemen neemt men heel wat risico’s. Toch zal iedere ondernemer zoveel mogelijk proberen om deze risico’s te beperken. Daarom zijn wij de juiste partner wanneer:

- u de criminaliteit zoveel mogelijk buiten de deur wilt houden;
- de integriteit van uw onderneming op het spel staat;
- het gaat om een veilige bedrijfsvoering;
- uw bedrijf te maken heeft met criminaliteit.

Antecedentenonderzoek – Pre-employment screening – Counterparty Due Diligence

U wenst zeker te zijn dat de persoon met wie u een zakelijke relatie aangaat te vertrouwen is?
Met ons onderzoek komt u meer feiten te weten over de achtergrond van een sollicitant, een mogelijke zakenpartner, potentiele klant of leverancier.

Steeds meer bedrijven zien er de noodzaak van in dat een onderzoek naar bijvoorbeeld het arbeidsleven, de curriculum vitae, etc van groot belang zijn.

U wilt als werkgever iemand inhuren voor een gevoelige functie binnen uw bedrijf waarbij de medewerker toegang krijgt tot veel of vertrouwelijke bedrijfsgegevens of bijvoorbeeld voor een positie als bestuurslid?

Het screenen van personeel via een antecedentenonderzoek, achtergrondsonderzoek of pre-employment screening, als onderdeel van de sollicitatieprocedure is dan gebruikelijk.

Het geldt eveneens voor vertrouwensfuncties waarbij de werknemer te maken heeft met privacygevoelige gegevens of het nagaan van zakenpartners waarmee u op punt staat in zee te gaan of een deal wilt sluiten.

Mogelijkse verbanden met andere bedrijven en/of familieleden, betreffende fraude, corruptie of criminele feiten, sanctielijsten, zwarte lijsten, negatief geladen nieuws (adverse media check) kunnen worden weergegeven op zowel nationaal als internationaal niveau. Wij verwijzen u graag door naar onze partner Centry Global BVBA (www.centry.global) met kantoor te Brussel. Hun diensten hieromtrent staan hier onderaan vermeld.

Bedrijfsfraude

Fraude door medewerkers of zakenrelaties levert bedrijven jaarlijks een flinke financiële kater op. Daarenboven schaadt fraude het vertrouwen in collega’s of zelfs het bedrijf. Het vergt kostbare tijd en energie om de zaak weer recht te trekken.

Ontdekt u tegenstrijdigheden of opvallendheden in de cijfers? Of twijfelt u aan de zogenaamde logische verklaring van uw werknemer of zakenrelatie?

Wij helpen werkgevers de onregelmatigheden in kaart te brengen en bedrijfsfraude aan te pakken. Het onderzoek geeft werkgevers duidelijkheid met concrete harde bewijzen over wat er gaande is.

Het is dan ook noodzakelijk wanneer er signalen over bedrijfsfraude worden opgemerkt, deze consequent, doortastend en met de nodige voorzichtigheid aan te pakken. Hierdoor geeft u als werkgever een duidelijk signaal aan iedereen.

Interne en externe fraude

-   Diefstal of privégebruik van bedrijfsmiddelen;
 
-   Te veel of niet-gemaakte kosten declareren;

-   Niet-gemaakte of te veel gemaakte kosten factureren door ingehuurde krachten;

-   Het gunnen van opdrachten of het maken van prijsafspraken met externe partijen in ruil voor tegenprestaties in de privésfeer;

-   Ziekteverzuim: Het komt voor dat werknemers zich ziek melden en elders aan het werk zijn;

-   Oneerlijke concurrentie: Het niet-naleven van het de concurrentieclausule in de overeenkomst;

-   Bewijzen contractbreuk: Verzamelen van informatie die aantoont dat de clausules in de overeenkomst niet worden nageleefd;

-   Nagaan tijdsbesteding van vertegenwoordigers/verkopers: Bvb.de cijfers van uw verkoper dalen in grote mate en de verslagen van uw vertegenwoordiger geven aan dat hij/zij intensief op klantenbezoek gaan. Ons verslag staaft of weerlegt het rapport van uw verkoper en geeft aan wat er aan de hand kan zijn;

-   Controle arbeidsprestaties werknemer: Uw werknemer is constant op verplaatsing maar is hij/zij effectief aan het werk?;

-   …

Samen met onze internationale partner Centry Global bieden wij de volgende diensten aan:
 
Cyber Security Services 

- Threat Risk Assessment - Dreigings- en risicoanalyse;
- Information Security Posture Review - Informatiebeveiliging beoordeling;
- Executive & Staff Cyber Training - Training voor leidinggevende en personeel;
- Security Policies & Procedures Review - Beveiligingsbeleid en evaluatie;
- General Data Protection Regulations – GDPR ondersteuning voor kleine en middelgrote bedrijven; 

Security Risk Management Services 

- Security Risk Assessments & Plans - Risico Analyse en Plannen;
- Project Security Management - Projectbeheer - Veiligheidsbeheer;
- Security Technology -  Beveiligingstechnologie;
- Eurowatch - Traceren en monitoren van voertuigen klanten; 
- Pathfinding Services - Marktonderzoek;
- Journey Management - Ondersteunen van klanten die reizen;

Compliance, Investigative & Intelligence Support Services

- Watchlist Services (Dow Jones) - Monitoring verschillende bronnen en lijsten;
- Adverse Media - Negatieve berichtgeving over bedrijf of persoon
- Counterparty Due Diligence Intelligence - Doorlichten van onderneming en/of individuen;
- Brand Protection Investigations - Merkenfraude;
- Fraud & Corruption Investigations - Fraude en corruptie-onderzoeken;
- Special Investigations - Speciale onderzoeken;
- Social Media - Onderzoek Sociale Media; 

AEO/TAPA Training for certification

- AEO Authorization;
- TAPA Certification;

Centry Global BVBA
Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, België
Tel.: +32 2 517 64 14
Mob.:+32 499 752 916
http://centry.global of info@centry.global

Verzekeringsfraude

Wilt u als verzekeraar enkel nog geld uitkeren aan gedupeerden die bij u verzekert zijn? Wilt u verzekeringsfraudeurs aanpakken zodat de verzekeringspremies voor eerlijke verzekerden laag blijven?

Wij richten ons op waarheidsvinding en verifiëren of datgene wat uitgesproken of aangedragen is door de verzekerde feitelijk de praktijk is. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie waarmee u aan de hand van de polisvoorwaarden een duidelijke conclusie kan trekken: de verzekerde fraudeert of de verzekerde heeft correct gedeclareerd.

TCRC (www.tcrc.be) is onze partner als zelfstandig expertisekantoor.

De verklaringen kunnen worden afgenomen in 3 talen: Nederlands, Frans en Engels.

SV Investigations
Ninoofsesteenweg 107, 1755 Gooik - Pegasuslaan 5, 1831 Diegem (Brussels Airport)
Collines de Wavre, Zoning Nord, Bâtiment H, Avenue Pasteur 6, 1300 Wavre - Waterloo Office Parc, Building M, Richelledreef 161, 1410 Waterloo
GSM: +32 478 240 030  -  E-mail:
Webdesign by IDcreation 2013 - Sitemap