Bedrijven

Tijdens het ondernemen neemt men heel wat risico’s. Toch zal iedere ondernemer zoveel mogelijk proberen om deze risico’s te beperken.
Daarom zijn wij de juiste partner wanneer:

 • uw bedrijf te maken heeft met criminaliteit;
 • u de criminaliteit zoveel mogelijk buiten de deur wilt houden;
 • de integriteit van uw onderneming op het spel staat;
 • het gaat om een veilige bedrijfsvoering.
Wij bieden de volgende diensten aan: 

Bedrijfsfraude

Fraude door medewerkers of zakenrelaties levert bedrijven jaarlijks een flinke financiële kater op. Daarenboven schaadt fraude het vertrouwen in collega’s of zelfs het bedrijf. Het vergt kostbare tijd en energie om de zaak weer recht te trekken.

Ontdekt u tegenstrijdigheden of opvallendheden in de cijfers? Of twijfelt u aan de zogenaamde logische verklaring van uw werknemer of zakenrelatie?

Wij helpen werkgevers de onregelmatigheden in kaart te brengen en bedrijfsfraude aan te pakken. Het onderzoek geeft werkgevers duidelijkheid met concrete harde bewijzen over wat er gaande is.

Het is dan ook noodzakelijk wanneer er signalen over bedrijfsfraude worden opgemerkt, deze consequent, doortastend en met de nodige voorzichtigheid aan te pakken. Hierdoor geeft u als werkgever een duidelijk signaal aan iedereen.

 •  Diefstal of privégebruik van bedrijfsmiddelen;
 • Te veel of niet-gemaakte kosten declareren;
 • Niet-gemaakte of te veel gemaakte kosten factureren door ingehuurde krachten; 
 • Ziekteverzuim: Het komt voor dat werknemers zich ziek melden en elders aan het werk zijn; 
 • Oneerlijke concurrentie: Het niet-naleven van het de concurrentieclausule in de overeenkomst; 
 • Bewijzen contractbreuk: Verzamelen van informatie die aantoont dat de clausules in de overeenkomst niet worden nageleefd; 
 • Nagaan tijdsbesteding van vertegenwoordigers/verkopers: Bvb.de cijfers van uw verkoper dalen in grote mate en de verslagen van uw vertegenwoordiger geven aan dat hij/zij intensief op klantenbezoek gaan. Ons verslag staaft of weerlegt het rapport van uw verkoper en geeft aan wat er aan de hand kan zijn;
 • Controle arbeidsprestaties - productiviteit werknemer: Uw werknemer is constant op verplaatsing maar is hij/zij effectief aan het werk? 
 • … 
Data-analyse en visualisatie

Wanneer men grote hoeveelheden aan data heeft verzameld zoals bvb. financiële transacties, sociale netwerken, intermediairs, gebeurtenissen, telefoongesprekken, meetings, IP-logbestanden, etc., stuit men steeds op hetzelfde probleem. 

Tijdens de verwerking ziet men door de bomen het bos niet meer, en krijgt men steevast de indruk, hoe meer informatie men heeft, hoe onduidelijker het wordt. 

Met een analyse en visualisatie wordt duidelijkheid gebracht in complexe onderzoeken. Men kan verbindingen, patronen en relaties ontdekken in de gegevens die werden verzameld. 

De veelzijdige onderzoeksgegevens worden omgezet in schema's. Zo kan men criminele frauduleuze activiteiten identificeren, voorspellen, voorkomen en verstoren. 

Analyse en visualisatie van complexe schema's zijn toepasbaar op: Financiële fraude, identiteitsfraude, zwendel, vervalsing, witwaspraktijken, strafrecht, verzekeringsfraude, ...

  ​

Antecedentenonderzoek – Pre-employment screening – Counterparty Due Diligence

U wenst zeker te zijn dat de persoon met wie u een zakelijke relatie aangaat te vertrouwen is?
Met ons onderzoek komt u meer feiten te weten over de achtergrond van een sollicitant, een mogelijke zakenpartner, potentiele klant of leverancier.

Steeds meer bedrijven zien er de noodzaak van in dergelijk onderzoek van groot belang is.

U wilt als werkgever iemand inhuren voor een gevoelige functie binnen uw bedrijf waarbij de medewerker toegang krijgt tot veel of vertrouwelijke bedrijfsgegevens of bijvoorbeeld voor een positie als bestuurslid?
Het screenen van personeel via een antecedentenonderzoek, achtergrondsonderzoek of pre-employment screening, als onderdeel van de sollicitatieprocedure is dan gebruikelijk.
Het geldt eveneens voor vertrouwensfuncties waarbij de werknemer te maken heeft met privacygevoelige gegevens of het nagaan van zakenpartners waarmee u op punt staat in zee te gaan of een deal wilt sluiten.

Mogelijkse verbanden met andere bedrijven en/of familieleden, betreffende fraude, corruptie of criminele feiten, sanctielijsten, zwarte lijsten, negatief geladen nieuws kunnen worden weergegeven op zowel nationaal als internationaal niveau.


Verzekeringsfraude

Wilt u als verzekeraar enkel nog geld uitkeren aan gedupeerden die bij u verzekert zijn? Wilt u verzekeringsfraudeurs aanpakken zodat de verzekeringspremies voor eerlijke verzekerden laag blijven?

Wij richten ons op waarheidsvinding en verifiëren of datgene wat uitgesproken of aangedragen is door de verzekerde feitelijke de praktijk is. Wij verzamelen zoveel mogelijk informatie waarmee u aan de hand van de polisvoorwaarden een duidelijke conclusie kan trekken: de verzekerde fraudeert of de verzekerde heeft correct gedeclareerd.

TCRC (www.tcrc.be) is onze partner als zelfstandig expertisekantoor.

De verklaringen kunnen worden afgenomen in 3 talen: Nederland, Frans en Engels.

Uitkeringsfraude - Sociale Fraude


De Overheid en hun openbare instanties hebben vaak te maken met uitkeringsfraude. Ten onrechte ontvangen heel wat mensen een uitkering en deze vorm van fraude kost onze staat miljoenen. Uitkeringsfraude komt steeds meer voor in de media en men wordt actiever om deze soort fraude op te sporen. 

Er zijn verschillende vormen van uitkeringsfraude - sociale fraude zoals bvb.: 
 • Identiteitsfraude: ten onrechte uitkering innen die voor een ander bestemd is; 
 • Inkomstenfraude: inkomsten uit andere bronnen ontvangen; 
 • Vermogensfraude: alleen het recht op bijstand is afhankelijk van het vermogen; 
 • Leefvormfraude: niet de juiste wijze van wonen opgeven; 
 • Domiciliefraude: de hoofdverblijfplaats stemt niet overeen met de opgegeven adres in het bevolkingsregister (kan ook in het buitenland zijn). 
Veelal betreft het onderzoek naar uitkeringsfraude: 
 • Het volgen / observeren van personen; 
 • Een buurtonderzoek uitvoeren; 
 • Een digitaal onderzoek / achtergrondonderzoek; 
 • ...
Bij alle onderzoeken houden wij ons uiteraard aan de wetgeving en de privacy regelgeving. Naast een ethische manier van werken is het ook van belang rechtsgeldig bewijsmateriaal te verzamelen, die bij een eventuele vervolgprocedure gebruikt kan worden. 

Uitkeringsfraude kan een grote impact hebben op de samenleving, het is een rekening die wij uiteindelijk allemaal moeten betalen. Daarom helpen wij graag de gemeentes en instanties om fraude op te sporen en uitkeringsfraude een halt toe te roepen naar het voorbeeld van onze Nederlandse collega's. 
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie

SV Investigations


Head Office:
Ninoofsesteenweg 107
1755 Gooik
Belgium

Branch Offices:
Diegem (Brussels Airport)
Waterloo
Wavre

GSM:  +32 478 240 030
  +32 475 205 994
E-mail: