Particulieren

Binnen de persoonlijke levenssfeer kan men soms te maken hebben met ernstige familiale geschillen of privéproblemen. Een onderzoek hieromtrent kan een licht werpen hoe de feiten er werkelijk voorstaan.

Voorhuwelijksonderzoek – Verzamelen van bewijsmateriaal ontrouw partners – Vooronderzoek vaststelling overspel (deurwaarder)

U heeft een vermoeden dat uw toekomstige echtgeno(o)t(e) niet is wie u denkt hij/zij is?
U heeft het vermoeden dat uw man of vrouw of wettelijke samenlevingspartner vreemdgaat?
U heeft het gevoel dat er iets niet klopt maar u kan de vinger niet op de wond leggen?

Twijfels in een relatie zijn immers nooit goed. Overspel, ontrouw of vreemdgaan herkennen en bewijzen is niet eenvoudig.

De meeste voorkomende signalen die erop wijzen dat uw partner mogelijks vreemdgaat zijn o.a.: gedragsverandering, meer overuren, andere kledij, parfum, meer afspraken buitenshuis, meer sms’en, meer app’s, gewijzigde wachtwoorden of snel het beeldscherm afsluiten wanneer u in de buurt komt, enz. 


Een onderzoek is aangeraden om niet meer in het ongewisse te leven, alsook om geen overhaaste conclusies te trekken en uw partner te confronteren op basis van vermoedens. Deze laatste kunnen leiden tot felle discussies waarin om details heen worden gedraaid.

Een onafhankelijk objectief onderzoek kan dit voorkomen en ervoor zorgen dat uw gesprek wordt ondersteunt door harde bewijzen.

Vaststelling Overspel door Gerechtsdeurwaarder

Wie zijn huwelijkspartner wil laten betrappen op overspel moet zich wenden tot een advocaat die dan een verzoekschrift neerlegt bij de voorzitter van de familierechtbank van het arrondissement waar de vaststellingen zouden kunnen geschieden.

De voorzitter van de familierechtbank zal dan een machtiging tot vaststelling verlenen aan de gerechtsdeurwaarder. De advocaat van de benadeelde partij zal met de machtiging een gerechtsdeurwaarder kunnen vragen tot de eigenlijke vaststellingen over te gaan en meedelen waar en wanneer de vaststellingen zouden kunnen gebeuren.

Vooraleer dit kan worden gedaan dient een particulier rechercheur of privédetective een vooronderzoek te doen om zoveel mogelijk bewijs en informatie te verzamelen over de plaats en tijdstip waarop de vaststellingen zouden kunnen geschieden gekend is. 

Niet vergeten dat een vaststelling met de deurwaarder een momentopname is. Het onderzoek van de privédetective toont aan dat het koppel elkaar op regelmatige basis zien en/of bij elkaar verblijven. Dit bewijsmateriaal is zeer belangrijk zodat de tegenpartij de éénmalige vaststelling niet kan betwisten en de relatie reeds enige tijd aan de gang is.

Het verslag van detective en de vaststelling van de gerechtsdeurwaarder is voldoende bewijs om de stelling van de tegenpartij te ontkrachten.

Alimentatieonderzoek - Onderhoudsgeld

U wilt geen alimentatie meer betalen voor uw ex-partner omdat u vermoedt dat hij/zij, in het kader van de wet er geen recht meer op heeft?

Wanneer men kan aantonen dat hij/zij met iemand samenwoont, op zijn en/of haar adres verblijft en overnacht dan is het verslag van de particulier rechercheur met bewijsmateriaal voldoende om naar de rechtbank te stappen.

Soms gebeurt het ook dat de ex-huwelijks partner intussen ook aan het werk is zonder dit door te geven. Dit is eveneens belangrijk voor het persoonlijk onderhoudsgeld om te kunnen aantonen dat hij/zij niet behoeftig is.

Het is onze bedoeling om het onderzoek zo volledig mogelijk te doen en zoveel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen zodat het eindverslag niet van de tafel kan worden geveegd.

Ook na de echtscheidingsprocedure, wanneer er onderhoudsgeld dient te worden betaald, kan men een onderzoek laten uitvoeren door een privédetective om aan te tonen dat de ex-huwelijkspartner niet meer behoeftig is en het recht op persoonlijk onderhoudsgeld vervalt.

Hoederecht kinderen - (Co-ouderschap sinds de wet van 13 april 1995) 

Als ouder is het moeilijk, in de meeste gevallen zelfs onmogelijk om de juiste informatie te verkrijgen betreffende uw kind tijdens periodes van verblijf bij uw ex-partner. Heeft u vermoedens dat er tijdens deze periodes factoren zijn die indruisen tegen de belangen van uw kind, dan is het verslag van een privédetective een rechtsgeldig bewijs dat u kan aanwenden ter inleiding van een procedure bij de rechtbank.Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie

SV Investigations


Head Office:
Ninoofsesteenweg 107
1755 Gooik
Belgium

Branch Offices:
Diegem (Brussels Airport)
Waterloo
Wavre

GSM:  +32 478 240 030
  +32 475 205 994
E-mail: